Kata

Karate-do begint en eindigt met kata, kata is Karate-do. Een kata is een vast bewegingspatroon welke een aantal logische en praktische verdedigings- en aanvalstechnieken bevat. Elke kata bestaat uit vastgestelde, voorafbepaalde bewegingen welke de karate-ka alleen, zonder part­ner kan beoefenen.

Deze kata zijn gecreëerd door vroegere meesters na jaren van onder­zoek, training en feitelijke gevechtservaring. De toepassingen van de technieken in deze kata zijn voortgekomen en getest in het daadwerkelijke gevecht. Zodoende is iedere kata verbeterd en verfijnd en uiteindelijk gevormd tot de kata zoals wij die hedentendage beoefenen. Al deze kennisgebieden werden in de kata opgenomen. De ware geest en betekenis van Karate-do ligt dus in de kata besloten en alleen door intensieve kata beoefening kunnen wij deze uiteindelijk begrijpen. Veranderen of vereenvoudigen wij de kata voor het gemak, uit onbegrip of voor wedstrijden, dan zal hiermee de ware betekenis en geest van Karate-do verloren gaan.

In Karate-do bestaat géén eerste aanval. Iedere kata begint met een verdedi­ging, welke de essentie van Karate-do verduidelijkt. Niet alleen bestaat er geen eerste aanval, maar de beste verdediging bestaat uit het volledig vermijden van het gevecht. Daarom noemt men Karate-do wel, de kunst van een wijs mens.

Om kata juist uit te kunnen voeren moet iedere beweging steeds opnieuw herhaald worden. Een gelukkig en belangrijk aspect van kata is dat zij te allen tijde en overal beoefend kan worden.

Yamaguchi Goju Ryu Karate-do kent de volgende kata welke binnen de IKGA in oorspronkelijke vorm beoefend worden:

Fukyugata

 • Taikyoku Jodan 1 en 2
 • Taikyoku Chudan 1 en 2
 • Taikyoku Gedan 1 en 2
 • Taikyoku Kake Uke 1 en 2
 • Taikyoku mawashi Uke 1 en 2
 • Gekisai Dai Ichi
 • Gekisai Dai Ni  

Kihongata

 • Sanchin
 • Tensho

Kaishugata

 • Saifa
 • Seinchin
 • Sanseiru
 • Seisan
 • Shisochin
 • Seipai
 • Kururunfa
 • Suparinpei

Tokuteigata

 • Genkaku
 • Chikaku
 • Tenryu
 • Koryu

Iedere kata heeft een eigen filosofie en geschiedenis en veel kata-namen zijn Chinese getallen waarmee bepaalde Boeddhistische concepten worden gesymboliseerd.

Fukyugata

De letterlijke vertaling van 'Fukyu' is bevorde­ring. Echter daarnaast heeft het inhoudelijk de betekenis, vorderen van de basis. Het doelt hiermee op een methodiek welke qua uitvoering aansluit op voorafgaande trainingsvormen en welke tevens als voorbereiding dient voor de meer complexe vormen. De eerste groep bestaat uit tien kata, twee voor elke vorm. Deze worden 'Taikyo­ku Kata' genoemd, welke tevens verwijst naar de vier verschillende richtingen waarin deze beoefend worden. Grootmeester Gogen Yamaguchi Kaiso ontwikkelde deze vormen, gebruik­makend van de technieken uit de kata 'Gekisai Dai Ichi' en 'Gekisai Dai Ni', welke onder grootmeester Chojun Miyagi tot stand kwamen. Beide grootmeesters hebben hiermee een enorm belangrijke bijdrage geleverd teneinde de ontplooiing van betere lesmethodieken binnen het Goju-systeem.

Kihongata

Met 'Kihongata', ook wel Heishugata genoemd, worden kata Sanchin en Tensho bedoeld.

Met ‘Kihon’ wordt hiermee verwezen naar de fundamentele waarde die deze beide kata hebben binnen het Goju-systeem. Door regelmatige training van deze kata-vormen ontwikkelt de karate-ka naast een correcte ademhalingstechniek, houding en uithoudingsvermogen tevens kracht en gevechtsspirit.

Het meditatieve aspect welke inherent is aan deze kata-training, eenwording van lichaam geest en adem, is het uiteindelijke doel wat beoogd wordt. Tijdens de beoefening van deze kata-vormen is er constante spierspanning, waarbij alle vitale energie zich concentreert in de kern (Tanden) van de beoefenaar.

Kaishugata

Onder deze categorie verstaan we alle andere kata welke binnen het Goju Ryu Karate-do beoefend worden. Letterlijk betekent het 'open hand kata', wat in principe misleidend is. Met 'open' wordt hier gewezen op de spanningstoestand van de spieren tijdens de beoefening van deze kata. Is de aanspanning van de spieren bij kata Sanchin en Tensho constant, bij de beoefening van de overige kata is er een wisselend aanspannen van de spiergroepen. Om je tijdens het beoefenen van kata snel te kunnen verplaatsen is het noodzakelijk dat bepaalde spiergroepen zich in zekere mate ontspannen. De totale aanspanning van deze spieren vindt alleen plaats tijdens de totstandkoming van een techniek (focus moment) met inbegrip van alle vitale energie gecon­centreerd vanuit het 'Tanden'.

Tokuteigata

Deze vier kata zijn ontwikkeld binnen de Goju-kai organisatie door Gogen Yamaguchi Kaiso en Goshi Yamaguchi Hanshi. Zij relateren aan de kraanvogel en de draak.

Betekenis Kata

 • Taikyoku (Chin.Tai Chi) 1 t/m 10 - grote uiterste
 • Gekisai Dai Ichi en Ni - totale vernietiging
 • Sanchin - Drie gevechten of conflicten
 • Tensho - draaiende handpalmen
 • Saifa - vernietigende slagen
 • Seinchin - in het gevecht uit balans brengen
 • Sanseiru - 36 (handen)
 • Seisan - 13 (handen)
 • Shisochin - gevecht in vier richtingen
 • Seipai - 18 (handen)
 • Kururunfa - Stilte voor het gevecht
 • Suparinpei - 108 (han­den)
 • Genkaku - center, wortels, zwart (kraanvogel)
 • Chikaku - ons, aarde (kraanvogel)
 • Tenryu - he­mel, lucht (draak)
 • Koryu - klein, ons, geel (draak)
© 2016 Gojukai Cromstrijen. All Rights Reserved. Designed by fg with JoomShaper

Hoofdmenu (mobiel)